Politica de confidentialitate

I.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

I.1. Dacă sunteți client al Sperietori.ro, S.C. OZON COMPANY S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Sperietori.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul Sperietori.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin Sperietori.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Sperietori.ro. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator în Sperietori.ro, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, S.C. OZON COMPANY S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Sperietori.ro, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de OZON COMPANY S.R.L., iar contul creat va fi șters automat.

I.2. Dacă sunteți vizitator al Sperietori.ro, OZON COMPANY S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Sperietori.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

  1. Scopurile și temeiurile de prelucrări

II.1. Dacă sunteți client al Sperietori.ro, OZON COMPANY S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Sperietori.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Sperietori.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și OZON COMPANY S.R.L.. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și OZON COMPANY S.R.L..

  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care inculpă OZON COMPANY S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Sperietori.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea OZON COMPANY S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin Sperietori.ro.

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de OZON COMPANY S.R.L., prin Sperietori.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Sperietori.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Sperietori.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al OZON COMPANY S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Sperietori.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Sperietori.ro, OZON COMPANY S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de OZON COMPANY S.R.L., prin Sperietori.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Sperietori.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Sperietori.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al OZON COMPANY S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Sperietori.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Sperietori.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

II.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, OZON COMPANY S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuali dintre OZON COMPANY S.R.L. și Parteneri sau potențiali Parteneri.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al OZON COMPANY S.R.L. de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe Sperietori.ro. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea OZON COMPANY S.R.L. de a-și desfășura activitatea.

 

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, OZON COMPANY S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale OZON COMPANY S.R.L., respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina OZON COMPANY S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, OZON COMPANY S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin Sperietori.ro. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul IV de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, OZON COMPANY S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de OZON COMPANY S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  1. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de OZON COMPANY S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. In conformitate cu dispozitiile Regulamentului 2016/679/UE, in calitate de persoana vizata, veti urmatoarele drepturi: -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteti solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri; -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate -dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor: aveți dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situații: daca ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ati opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs -dreptul de a solicita stergerea datelor: puteți solicita stergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ati retras consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneti prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimtamantul dvs și prelucrarea este una automata -dreptul de a va opune prelucrarii: aveți dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodata, va puteti opune prelucrarii, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. –dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.   Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: vanzari@sperietori.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica cookie-uri